AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của chúng ở Châu Phi?

  • A. Năm 1960 "Năm Châu Phi"
  • B. Ngày 11-11-1975 nước Cộng hòa Nhân dân Ăngola ra đời
  • C. Năm 1962 Angieri được công nhận độc lập
  • D. Năm 1974 Thắng lợi của Cách mạng Êtiopia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>