AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Trung quốc bắt đầu đề ra chủ trương cải cách mở cửa?

  • A. Đại Hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII (10-1987)
  • B. Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (12-1978)
  • C. Đại Hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9-1982)
  • D. Bình thường hóa quan hệ Xô - Trung (1989)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>