AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh lạnh kết thúc vào thời gian nào?

  • A. Năm 1973
  • B. Năm 1989
  • C. Năm 1991
  • D. Năm 1985

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>