AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm mục đích gì?

  • A. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu
  • B. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
  • C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam
  • D. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>