AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu sự tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ và Liên Xô?

  • A. Sự ra đời của học thuyết "Tơruman" và Chiến tranh lạnh (3-1947)
  • B. Sự ra đời của khối NATO (4-9-1949)
  • C. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949)
  • D.  Sự phân chia đóng quân giữa Mĩ và Liên Xô tại hội nghị Ianta (2-1945)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>