AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đường lối cải cách kinh tế - xã hội được Trung Quốc khởi xướng vào thời gian

  • A. Tháng 12-1978
  • B. Tháng 12-1979
  • C. Tháng 10-1978
  • D. Tháng 10-1977

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>