AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thế nào là Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động theo nghĩa đầy đủ nhất?

  • A. Dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương
  • B. Chuẩn bị gây chiến tranh thế giới
  • C. Xây dựng nhiều căn cứ quân sự bao vây Liên Xô và các nước XHCN
  • D. Chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh, làm cho nhân loại thấy "luôn luôn ở trong tình trạng chiến tranh"

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>