RANDOM
 • Câu hỏi:

  Tình hình khoa học - kĩ thuật của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai: 

  • A. Không phát triển
  • B. Chỉ có một số phát minh nhỏ
  • C. Không chú trọng phát triển khoa học - kĩ thuật
  • D. Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và đạt nhiều thành tựu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA