AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân khách quan nào đã giúp kinh tế các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai phục hồi:

  • A. Được đền bù chiến phí từ các nước bại trận
  • B. Tinh thần lao động tự lực của nhân dân các nước Tây Âu
  • C. Sự giúp đỡ của Liên Xô
  • D. Sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Mácsan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>