AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu là mặt hạn chế trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học - công nghệ?

  • A. Sự hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa
  • B. Chế tạo những loại vũ khí hiện đại có sức công phá lớn
  • C. Làm thay đổi cơ cấu dân cư
  • D. Làm thay đổi chất lượng nguồn nhân lực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>