AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ cuối những năm 70 của TK XX, chủ nghĩa thực dân chỉ tồn tại dưới hình thức nào?

  • A. Chủ nghĩa đế quốc.
  • B. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
  • C. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới 
  • D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>