AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?

  • A. Hòa bình hợp tác với các nước trên thế giới
  • B. Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới
  • C. Bắt tay với Trung Quốc
  • D. Dung dưỡng Ixraen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>