AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau CTTG II, chính sách đối ngoại của Liên Xô luôn quán triệt mục tiêu: 

  • A. Hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới
  • B. kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ
  • C. Hòa bình, trung lập, không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào
  • D. Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>