AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đầu năm 1945, CTTG II bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn đề được đặt ra trước các nước đồng minh, ngoại trừ:

  • A. Tổ chức lại TG sau chiến tranh
  • B. Hợp tác để phát triển kinh tế
  • C. Phân chia thành quả thắng lợi sau chiến tranh
  • D. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa phát xít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>