AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học - công nghệ là gì?

  • A. Diễn ra trên tất cả các lĩnh vực
  • B. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
  • C. Diễn ra ở một số lĩnh vực quan trọng
  • D. Diễn ra với tốc độ và quy mô lớn chưa từng thấy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>