AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng hạt nhân dây chuyền xảy ra khi 

  • A. Hệ số nhân nơtơron nhỏ hơn 1.         
  • B. Hệ số nhân nơtron lớn hơn 1.
  • C. Hệ số nhân nơtơron bằng 1.            
  • D. Hệ số nhân nơtron lớn hơn hoặc bằng 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>