AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch AB gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp (xem hình vẽ). Biết X, Y chỉ chứa một linh kiện hoặc là điện trở, hoặc là cuộn dây, hoặc là tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp u = 10\(\sqrt 3 \) cos (100πt)(V) thì ampe kế (a) chỉ 1A; UAM = 2UMB = \(10\sqrt 2 \) V và công suất tiêu thụ toàn mạch là P = \(5\sqrt 6 \) W . Biết điện áp tức thời giữa hai điểm AM sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch. Điện trở thuần của hộp X gần bằng. 

  • A. 12,2 Ω.                 
  • B. 9,7 Ω.    
  • C. 7,1 Ω.                    
  • D. 2,6 Ω.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>