AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năng lượng của nguyên tử hydro cho bởi biểu thức \({E_n} =  - \frac{{13,6}}{{{n^2}}}eV\). Nếu đang ở trạng thái cơ bản bị kích thích bởi một phôton có năng lượng s = 12,75 eV thì  êlectron của nguyên tử sẽ chuyển lên: 

  • A. Quỹ đạo M.               
  • B. Quỹ đạo N.      
  • C. Quỹ đạo O.                     
  • D. Quỹ đạo P.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>