AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch?  

  • A. phản ứng xảy ra ở nhiệt độ hàng trăm triệu độ  
  • B. phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân thu năng lượng
  • C. các hạt sản phẩm bền vững hơn các hạt tương tác 
  • D. hạt sản phẩm nặng hơn hạt tương tác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>