AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc nào sai khi mạ bạc một huy chương? 

  • A. Dùng muối AgNO3.                       
  • B. Dùng huy chương làm anốt.
  • C. Dùng anốt bằng bạc.                                   
  • D. Dùng huy chương làm catốt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>