AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng về hiện tượng quang phát quang: 

  • A. Trong hiện tượng quang phát quang, có thể làm cho một chất phát ra ánh sáng có bước sóng tùy ý 
  • B. Huỳnh quang là sự phát quang của chất rắn
  • C. Bước sóng của ánh sáng huỳnh quang nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích 
  • D. Hiện tượng quang phát quang giải thích được bằng thuyết lượng tử ánh sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA