AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp u = U0cosꞷt (U0; ꞷ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết R1 = 3R2 = 30Ω. Gọi Δφ là độ lệch pha giữa uAB và điện áp uMB . Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị mà Δφ đạt cực đại. Giá trị của ZC bằng 

  • A. 20Ω.                       
  • B. 10Ω.                  
  • C. 30Ω
  • D. 60Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>