AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một lượng chất phóng xạ có khối lượng m0. Sau 5 chu kỳ bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại là

  • A. \(\frac{1}{5}{m_0}\)
  • B. \(\frac{1}{25}{m_0}\)
  • C. \(\frac{1}{32}{m_0}\)
  • D. \(\frac{1}{50}{m_0}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>