AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ? 

  • A. Trong phóng xạ β- , hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau. 
  • B. Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.
  • C. Trong phóng xạ α, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn. 
  • D. Để ngăn chặn sự phân rã của chất phóng xạ, người ta dùng chì bọc kín nguồn phóng xạ đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>