AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng đang dao động điều hòa. Gọi \({\ell _1};{s_{01}};{F_1}\) và \({\ell _2};{s_{02}}\ell {F_2}\) lần lượt là chiều dài, biên độ, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết \(3{\ell _2} = 2{\ell _1};{s_{02}} = 2{s_{01}}\) . Tỉ số \(\frac{{{F_1}}}{{{F_2}}}\) bằng

  • A. \(\frac{1}{3}\)
  • B. \(\frac{1}{2}\)
  • C. \(\frac{1}{4}\)
  • D. \(\frac{2}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>