AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe  là A. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng λ = 750nm. Trên màn quan sát số vân sáng tối đa  thu được là 159 vân. Giá trị a gần giá trị nhất là 

  • A. 0,06mm.                          
  • B. 0,06m.        
  • C. 0,07mm.               
  • D. 0,07m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>