AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch dao động LC lí tưởng, điện tich cực đại trên một bản tụ là Q0, tụ điện có điện dung C. Khi năng lượng điện trường ở tụ điện lớn gấp n lần năng lượng từ trường trong cuộn cảm thì độ lớn của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng

  • A. \(\frac{{{Q_0}\sqrt {\frac{{n + 1}}{n}} }}{C}\)
  • B. \(\frac{{{Q_0}\sqrt {\frac{n}{{n + 1}}} }}{C}\)
  • C. \(\frac{{{Q_0}\sqrt {n + 1} }}{C}\)
  • D. \(\frac{{{Q_0}\frac{n}{{n + 1}}}}{C}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA