AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ, độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc  \omega. Hệ thức nào sau đây đúng?

  • A. \(\omega  = \sqrt {\frac{g}{\ell }} \)
  • B. \(\omega  = \sqrt {\frac{m}{k}} \)
  • C. \(\omega  = \sqrt {\frac{k}{m}} \)
  • D. \(\omega  = \sqrt {\frac{\ell }{g}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>