AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D . Điểm M có tọa độ x cách hai nguồn tương ứng là d1 và d2. Hiệu đường đi d2 − d1 tính gần đúng là 

  • A. \({d_2} - {d_1} = \frac{{ax}}{D}\)
  • B. \({d_2} - {d_1} = k\frac{{ax}}{D}\)
  • C. \({d_2} - {d_1} = \frac{{xD}}{a}\)
  • D. \({d_2} - {d_1} = k\frac{{xD}}{a}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>