AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nguyên tử chuyển trạng thái dừng thì tương ứng các electron sẽ: 

  • A. chuyển quỹ đạo chuyển động quanh hạt nhân và giữ nguyên vận tốc chuyển động, 
  • B. giữ nguyên quỹ đạo dừng và đổi vận tốc
  • C. các electron chuyển quỹ đạo dừng và đổi vận tốc. 
  • D. các electron giữ nguyên quỹ đạo dừng và vận tốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>