AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi tia sáng khúc xạ từ môi trường có chiết suất tuyệt đối n1 với góc tới i, sang môi trường có chiết suất tuyệt đối n2 góc khúc xạ r. Hệ thức đúng

  • A. \(\frac{{\sin i}}{{\sin r}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\)
  • B. \(\frac{{\sin i}}{{\sin r}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}\)
  • C. \(\frac{{\cos i}}{{\cos r}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\)
  • D. \(\frac{{\cos i}}{{\cos r}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>