AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một học sinh khảo sát các đại lượng: li độ, vân tốc, gia tốc, năng lượng của một vật dao động điều hòa vẽ được dạng đồ thị phụ thuộc vào nhau giữa hai đại lượng x và y như đồ thị bên. Nhận định đúng là 

  • A. x biểu diễn đại lượng li độ, y biểu diễn đại lượng năng lượng.  
  • B. x biểu diễn đại lượng li độ, y biểu diễn đại lượng gia tốc
  • C. x biểu diễn đại lượng gia tốc, y biểu diễn đại lượng li độ. 
  • D. x biểu diễn đại lượng gia tốc, y biểu diễn đại lượng vận tốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>