YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live.

  • A. Planning the environment carefully, we can protect the world in which we live.
  • B. Careful environmental planning protects the world we live in.
  • C. We can protect the world we live in only with careful environment planning.
  • D. Protecting the world we live in, we plan the environment carefully.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: từ vựng

  Tạm dịch: Chỉ với việc hoạch định môi trường c n thận chúng ta mới có thể bảo vệ được thế giới mà chúng ta đang sống.

  A. Lập kế hoạch môi trường một cách c n thận, chúng ta có thể bảo vệ thế giới mà chúng ta đang sống.

  B. Việc hoạch định môi trường c n thận bảo vệ thế giới chúng ta đang sống.

  C. Chúng ta có thể bảo vệ thế giới chúng ta sống chỉ với việc hoạch định môi trường cẩn thận.

  D. Bảo vệ thế giới chúng ta đang sống, chúng ta lập kế hoạch môi trường một cách cẩn thận.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA