RANDOM
 • Câu hỏi:

  According to the passage, what are the differences in the structure of continents?

  • A. The distinctive features of their elements.
  • B. Ratios of major components and their comparative size.
  • C. Climatic zones and their effect on the surface features.
  • D. The proportional size of continents to one another.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Theo đoạn văn, sự khác biệt trong cấu trúc lục địa là gì?

  A. Các cấu trúc riêng biệt của các yếu tố của chúng.

  B. Tỷ lệ các thành phần chính và kích thước tương đối của chúng.

  C. Các vùng khí hậu và ảnh hưởng của chúng đến các cấu trúc bề mặt.

  D. Kích thước tỷ lệ của các lục địa với nhau.

  Thông tin: The basic differences among continents lie in the proportion and the composition of these features relative to the continent size.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA