AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word "bounded" is closest in meaning to

  • A. covered
  • B. convened
  • C. dominated
  • D. delimited

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng

  Giải thích: to bound (v): vạch biên giơ i

  to cover: bao phủ                                                to convene: nhóm họp

  to dominate: thống trị                                         to delimit: phân biên giới

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>