AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The phrase “on medication” in paragraph 3 is similar in meaning to ___________.

  • A. studying medicine at college
  • B. receiving medical treatment
  • C. suffering anxiety or depression
  • D. doing medical research

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: đọc hiểu, từ vựng

  Tạm dịch: to be on medication: sử dụng thuốc

  A. nghiên cứu y học tại trường đại học              B. nhận điều trị y tế

  C. lo lắng hoặc trầm cảm                                    D. làm nghiên cứu y khoa

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>