YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  He held the rope with one hand. He stretched it out.

  • A. Holding the rope with one hand, he stretched it out.
  • B. Stretching the rope out, he holds it with one hand.
  • C. He stretching the rope with one hand and held it.
  • D. The rope is held with one hand then he stretched it out.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: rút gọn mệnh đề 

  Giải thích: Khi 2 mệnh đề cùng chủ ngữ, có thể rút gọn mệnh đề bằng cách bỏ chủ ngữ, chuyển động từ về dạng Ving.

  Tạm dịch: Cầm dây bằng một tay, anh kéo nó ra.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>