YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Friendship changed to antipathy when the settlers took the Indian’s land.

  • A. hostility
  • B. amity
  • C. hatred
  • D. fright

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: từ vựng, trừ trái nghĩa

  Giải thích: antipathy (n): sự căm thù

  A. hostility (n): sự thù địch                                B. amity (n): tình hữu nghị    

  C. hatred (n): sự thù ghét                                   D. fright (n): sự sợ hãi

  => amity >< antipathy

  Tạm dịch: Tình hữu nghị thay đổi thành sự thù địc khi những người định cư lấy đất Ấn Độ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>