AMBIENT
 • Câu hỏi:

  There is no reason to _____ his honesty; he is absolutely sincere.

  • A. doubt
  • B. ask
  • C. inquire
  • D. search

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích:  

  doubt (v): nghi ngờ                                            ask (v): hỏi

  inquire (v): hỏi                                                    search (v): tìm

  Tạm dịch: Không có lý do gì để nghi ngờ tính trung thực của anh; anh ấy hoàn toàn chân thành.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>