AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved.

  • A. The
  • B. that
  • C. effects on
  • D. have

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

  Giải thích:  

  Ở đây, chủ ngữ của động từ “have” là “the assumption” => động từ chia ở dạng số ít.

  => have => has

  Tạm dịch: Giả định rằng hút thuốc lá có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của chúng ta đã được chứng minh.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>