RANDOM
 • Câu hỏi:

  According to the writer, failure in life and less support from parents will ______.

  • A. help students to learn to stand on their own feet
  • B. defeat students from the very beginning
  • C. allow students to learn the first lesson in their lives
  • D. discourage students and let them down forever

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Theo nhà văn, thất bại trong cuộc sống và sự hỗ trợ ít hơn từ cha mẹ sẽ ______.

  A. giúp học sinh học cách tự đứng vững trên đôi chân của mình

  B. đánh bại học sinh ngay từ đầu

  C. cho phép học sinh học bài học đầu tiên trong cuộc sống của chúng

  D. làm nản chí học sinh và đánh gục họ mãi mãi

  Thông tin: To encourage them in this direction, we have to step back and let them fail and pick themselves up and  move  forward.  This  approach  needs  to  begin  at  an  early  age  so  that  college  can  actually  be  a  passage  to independent adulthood.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA