AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ann hoped _____ to join the private club. She could make important business contact here.

  • A. being invited
  • B. to invite
  • C. to be invited
  • D. inviting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: câu bị động

  Giải thích:  

  Theo ngữ cảnh, ở đây ta cần dùng động từ ở thể bị động: (hope) to be invited

  Tạm dịch: Ann hy vọng được mời tham gia câu lạc bộ tư nhân. Cô ấy có thể có được liên hệ kinh doanh quan trọng ở đây.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>