YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sometimes in a bad situation, there may still be some good things. Try not to “throw out the _____ with the bathwater”.

  • A. fish
  • B. duck
  • C. baby
  • D. child

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: thành ngữ

  Giải thích:  

  throw the baby out with the bathwater: vứt bỏ những thứ đáng giá cùng lúc với rũ bỏ với thứ gì không còn cần

  Tạm dịch: Đôi khi trong một tình huống xấu, vẫn có thể có một số điều tốt đẹp.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>