AMBIENT
 • Câu hỏi:

  All the candidates for the scholarship will be equally treated regarding of their sex, age, or nationality.

  • A. candidates
  • B. scholarship
  • C. regarding
  • D. nationality

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích:  

  regarding something: về cái gì

  regardless of something: bất chấp cái gì

  => regarding => regardless

  Tạm dịch: Tất cả các ứng viên cho học bổng sẽ được đối xử bình đẳng bất kể giới tính, tuổi, hoặc quốc tịch.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>