AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đa lượng

  • A. C,H,O,N,P 
  • B. K,S,Ca, Mg, Cu 
  • C. O, N,P,K, Mo
  • D. C,H,O, Zn, Ni

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các nguyên tố đa lượng là C,H,O,N,P Cu, Mo, Ni, Zn là các nguyên tố vi lượng 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>