YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thành tựu nào sau đây là của công nghệ tê bào?

  • A. Tạo dâu tằm tam bội
  • B. Tạo chuột bạch mang gen của chuột cống
  • C. Tạo giống lúa gạo vàng 
  • D. Tạo cừu Đôly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cừu Đôly là ứng dụng của công nghệ tế bào A: gây đột biến

  B,C: công nghệ gen 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>