ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, đại nào sau đây xuất hiện trước đại Nguyên sinh ?

  • A. Tân sinh 
  • B. Trung sinh
  • C. Cổ sinh 
  • D. Thái cổ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đại Thái cổ xuất hiện trước đại Nguyên sinh

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>