AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN), phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Tất cả các alen lặn đều bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ
  • B. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng tiến hóa
  • C. Chọn lọc tự nhiên có thể tạo ra một số kiểu gen thích nghi
  • D. Chọn lọc tự nhiên chỉ loại bỏ kiểu hình mà không loại bỏ kiểu gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phát biểu đúng về CLTN là B

  A sai, không thể loại bỏ hoàn toàn alen lặn 

  C sai, CLTN không tạo được kiểu gen mới

  D sai, thông qua loại bỏ KH có thể bỏ đi kiểu gen

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>