YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thú, cho con đực có mắt trắng giao phối với con cái mắt đỏ P thu đươc F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho F1 giao phối tự do với nhau, thu được F2 có tỉ lệ: 30 con đực, mắt đỏ: 40 con đực, mắt vàng: 10 con đực, mắt trắng: 60 con cái, mắt đỏ: 20 con cái, mắt vàng. Nếu cho các cá thể mắt đỏ F2 giao phối với nhau thì kiểu hình mắt đỏ ở F3 có tỉ lệ:

  • A. 7/9 
  • B. 31/54 
  • C. 19/54
  • D. 24/41
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xét tỷ lệ phân ly kiểu hình ở 2 giới:

  + giới cái: 3 mắt đỏ: 1 mắt vàng + giới đực: 3 đỏ:4 vàng: 1 trắng Tỷ lệ chung: 9 đỏ:6 vàng: 1 trắng → có 2 gen tương tác theo kiểu bổ sung, 1 gen nằm trên NST X

  Quy ước gen: A-B- đỏ; A-bb/aaB-: vàng; aabb: trắng F1 đồng hình → P thuần chủng: AAXBXB × aaXbY → F1: AaXBXb × AaXBY → (1AA:2Aa:1aa)(XBXB: XBXb :XBY:XbY) 

  Ở F2: con đực mắt đỏ: (1AA:2Aa)XBY × Con cái mắt đỏ: (1AA:2Aa))(XBXB: XBXb ) ↔ (2A:1a)(XB:Y)× (2A:1a)(3XB:Xb )

  → tỷ lệ mắt đỏ ở F3: \(\left( {1 - \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} \right)\left( {1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}} \right) = \frac{7}{9}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 73969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)