ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là 0,4AABbdd :0,4AaBbDD:0,2aaBbdd. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I. Ở F5, tần số alen A = 0,6.
  II. Ở F2, kiểu gen AaBbDD chiếm tỉ lệ 25%.
  III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 8,75%.
  IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ gần 11,3%.

  • A. 3
  • B.
  • C. 4
  • D. 1
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tần số alen ở thế hệ xuất phát: A= 0,4 + 0,4/2 = 0,6 →a=0,4

  Xét các phát biểu I đúng,

  tần số alen không thay đổi II sai,

  Ở F2, kiểu gen AaBbDD chiếm tỉ lệ: \(0,4 \times \frac{1}{{{2^2}}} \times \frac{1}{{{2^2}}} \times 1 = 2,5\% \)

  III đúng, Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ: \(0,2 \times 1aa \times \frac{{1 - 1/{2^3}}}{2}bb \times 1{\rm{dd}} = 8,75\% \)

  IV đúng, Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ: \(0,4 \times \left( {1 - \frac{{1 - 1/{2^4}}}{2}aa} \right) \times \left( {1 - \frac{{1 - 1/{2^4}}}{2}bb} \right) \times 1{\rm{DD}} \approx 11,3\% \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74036

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)